Referenties

Boeken, tijdschriften en artikels

  • Allen, M. (2013). Intervention efficacy and intensity for children with speech sound disorder. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 56, pp 865–877.
  • Almost, F. & Rosenbaum, P. (1998). Effectiveness of speech intervention for phonological disorders: randomized-controlled trial. Developmental Medicine and Child Neurology, 40, 319–325.
  • Appel, R., Kuiken, F., & Vermeer, A. (1997). Handboek Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs.

Doel

De taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontworpen met als doel de luistervaardigheden, het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs. Een goede leesvaardigheid is namelijk een voorwaarde voor succes in de school als in de huidige en toekomstige samenleving.

Probleemstelling

Waarom Kaatje Klank?

De methodiek ‘Kaatje Klank’ is ontworpen met als doel de auditieve vaardigheden, het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs. Een goede leesvaardigheden is namelijk een voorwaarde voor succes in de school als in de huidige en toekomstige samenleving.

Alle kleuters naar de logopedie!

Algemene achtergrond

De taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontworpen met als doel de luistervaardigheden, het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs. Een goede leesvaardigheid is namelijk een voorwaarde voor succes in de school als in de huidige en toekomstige samenleving.