Aankoop methode

Kaatje klank (versie 2016)

De methode Kaatje Klank kan besteld worden via onderstaande link: http://www.vvl.be/

De methode is als volgt opgebouwd: eerst komt de handleiding, gevolgd door 12 klankpakketten. Elk klankpakket bevat 5 tot 6 activiteitenfiches met bijhorende prenten en spelmateriaal. Per klankpakket is er een Eerst-Hulp-Bij-Kaatje-Klank (EHBK)-fiche die ondersteunende info geeft over de articulatie van de klank en de gehanteerde werkvormen. In de bijlage volgt dan weer een opsomming van de relevante ontwikkelingsdoelen en de leerplandoelen voor elk onderwijsnet in Vlaanderen.

Deze publicatie wordt aangeboden in een box en bevat volgende onderdelen:   

  • handleiding
  • ringmap met klankpakketten (255 blz)
  • ringmap met prentenmateriaal (480 blz)
  • schermspel
  • handpop Kaatje Klank 

Kaatje

Kaatje

De normale prijs bedraagt 257,50 euro. Deelnemers van de workshop kunnen het pakket aan een voordeliger tarief bestellen, namelijk aan 231,75 euro.

Kaatje Klank 2.0: Klank klaar voor de leesstart

De uitgave van deze vernieuwde en uitgebreide versie is gepland voor begin schooljaar 2022-2023