Over ons

Doel van het project

Het doel van dit project is om op een wetenschappelijk gefundeerde manier de taaldidactiek in de kleuterklas te versterken, en het effect hiervan te onderzoeken. Deze versterking van de taaldidactiek komt alle kleuters ten goede, met bijzondere aandacht voor de kleuters met een andere thuistaal dan het Nederlands.

Meer specifiek worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Het fonemisch bewustzijn van kleuters stimuleren.
  • De correcte uitspraak van het Nederlands oefenen door te vetrekken van een focusklank en deze in te oefenen op klank-, woord- en zinsniveau.

Door deze methode worden ook de luistervaardigheden van kleuters verder tot ontwikkeling gebracht. Bovendien worden ook een aantal begrippen die in de BAK (Basis- streefwoordenlijst Amsterdamse Kleuters, Verhallen, 2009) voorkomen, ingeoefend.