Workshops

Navorming Kaatje Klank

Voor een navorming op school kan u contact opnemen met laura.demunter@odisee.be van Odisee Advandced Education.

Inhoudelijke toelichting 

Tijdens deze navorming verkennen we de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank. We krijgen inzicht in de meest effectieve activiteiten om aan voorbereidende technische leesvaardigheden, zoals het klankbewustzijn, te werken en bekwamen ons ook in het stapsgewijs begeleiden van deze activiteiten. Tot slot ontdekken we enkele inspirerende werkvormen en materialen om zowel met de volledige klasgroep als in kleine groepjes aan de slag te gaan.

Doelgroep

De deelnemers zijn kleuteronderwijzers 2de en 3de kleuterklas, en zorgondersteuners

Doel

De deelnemers:

  • krijgen meer inzicht in de leerlijn ‘voorbereidende technische leesvaardigheden’  (VTL), waaronder het klankbewustzijn
  • komen te weten waarom VTL dit belangrijk is en welke vaardigheden er echt toe doen.;
  • krijgen inspiratie om rond VTL  te werken in het kleuteronderwijs;
  • ontdekken hoe ze kleuters beter kunnen begeleiden tijdens klankbewustzijnsactiviteiten;
  • komen te weten hoe ze hun kleuters meer gerichte feedback kunnen geven bij spreekfoutjes.

Duur

Theoretische kadering: halve dag (3h)

Theoretische kadering + oefeningen en voorbeelden met concreet materaal: volledige dag (6h)